EVZV
Overganseisen
Bad 1 Water vrijmaken

01. Te water gaan: van de treden af springen en van de schuine kant af rennen.

02. Ademhaling: Kinderen kunnen bellen blazen met mond in het water.

03. Drijven: Zelfstandig komen tot drijven op de rug en weer zelfstandig gaan staan, liefst zonder hulpmiddel. Zelfstandig komen tot drijven op de buik met het hoofd in het water en zelfstandig weer gaan staan, liefst zonder hulpmiddel.

04. Onderwater: Een voorwerp pakken van de bodem waarbij het gezicht onder water gaat. Door een verticale hoepel heen zwemmen.

05. Draaien: Kinderen kunnen liggend op de trap van rug naar buik draaien en weer terug.

Bad 2 aanleren van rugslag en schoolslag benen

01. Te water gaan: Springen van de kant in zowel ondiep als diep water liefst zonder hulpmiddelen.

02. Ademhaling: Kinderen kunnen uitblazen met hun gezicht in het water. Kinderen kunnen 3 tellen hun adem vasthouden onder water.

03. Drijven: Zelfstandig tot drijven op de rug komen, stilliggen en weer zelfstandig tot staan komen zonder hulpmiddel. Zelfstandig tot drijven komen op de buik, stilliggen met het gezicht in het water en weer zelfstandig tot staan komen zonder hulpmiddel.

04. Onderwater: Kinderen kunnen op de bodem zitten. Kinderen kunnen door een gat zwemmen.

05. Enkelvoudige rugslag: 5 meter enkelvoudige rugslag, liefst zonder drijfmiddel.

06. Draaien: Kinderen kunnen zelfstandig drijvend van rug naar buik en van buik naar rug draaien.

07. Rugcrawl: 5 meter rugcrawl benen, mag met armen erbij.

Bad 3: aanleren combinatie armen en benen

01. Te water gaan: Springen van de kant in zowel ondiep als diep water zonder hulpmiddelen. Zittende duik vanaf de diepe kant.

02. Ademhaling: Kinderen kunnen uitblazen met het gezicht onder water. Kinderen kunnen 5 tellen hun adem vasthouden onder water.

03. Drijven: Zelfstandig tot drijven op de rug komen, stilliggen, 10 tellen en weer zelfstandig tot staan komen zonder hulpmiddel. Zelfstandig tot drijven komen op de buik, stilliggen, 5 tellen met het gezicht in het water en weer zelfstandig tot staan komen zonder hulpmiddel.

04. Onderwater: Door gat zwemmen, zittend duiken vanaf de kant.

05. Draaien: Zwemmend op de rug draaien naar buik en weer terug.

06. Enkelvoudige rugslag: 7 meter enkelvoudige rugslag zonder drijfmiddel.

07. Schoolslag: 7 meter schoolslag, liefst zonder drijfmiddel.

08. Rugcrawl: 5 meter rugcrawl zonder drijfmiddel.

09. Borstcrawl: 5 meter borstcrawl benen met plankje en gezicht in het water, minimaal 1 keer ademhalen.

10. Watertrappen: Kinderen kunnen 30 tellen watertrappen met gebruik van armen en benen.

11. Survival: Kinderen kunnen 4 meter zonder drijfmiddel zwemmen in een slag naar keuze.


Copyright © 2016-2023 webdesign webmaster EVZV