Opzegformulier zwemvereniging EVZV

Graag de opzegdatum aangeven.Invalid format.

Naam van de verzorger is niet ingevuld.

Naam is niet ingevuld

Adres is niet ingevuld

Postcode is niet ingevuld.Format postcode is ongeldig (1111 AA).

Woonplaats is niet ingevuld.

Telefoonnummer is iet ingevuld.Invalid format.

Email adres is niet ingevuld.Invalid format.

Het lid zwemt op

graag aangeven welke dag de les is.

Les tijd is niet ingevuld.(format; 00:00)

Graag onderstaande voorwaarde lezen en voor akkord aanvinken..

Let op! Opzegging geschied onder volgende voorwaarden:

1. Opzegging betreft één maand te voren.
2. De contributie dient tot en met de laatste betalingsperiode van het lidmaatschap te zijn voldaan.