EVZV
Gedragscode zwembranche

EVZV wil graag een veilige omgeving creëren voor haar leden. Daarom houden al onze vrijwilligers zich aan de gedragscode van de Zwembranche. Hierin staat beschreven wat wel en niet aanvaardbaar gedrag is bij het omgaan met leden.

De volledige tekst kunt u vinden op Gedragscode

Wilt u met iemand van buitenaf praten over seksuele intimidatie, of twijfelt u of dit het geval is, dan kunt u anoniem terecht bij de meldlijn van het NOC*NSF. De NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.

Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: hulplijn@nocnsf.nl.